Αναζήτηση βιβλίων

Τσιγκριμάνη Πίκα Αικατερίνη

tsigrimani-jpg

Γεννήθηκα τό 1945 στόν Πειραιᾶ.Μιά ζωή ἀναζητησης ἔχει ἐνσαρκωθεῖ σέ διηγήματα καί ποιήματα ἀδημοσίευτα. Ἡ ἀγάπη μου στόν Δημιουργό μας μέ ἀξίωσε νά δημοσιεύσω τό πρῶτο μου ἔργο: Ἀναζητώντας τό φῶς.

Αὐτό τό ἔργο εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἐμπειριῶν μου, μέ τήν ἀέναη καθημερινή πάλη καλοῦ κακοῦ. Πραγματοποιῶ, μέ αὐτό καί τήν ὑπόσχεσή μου, στόν ἀείμνηστο πατέρα μου Νίκο Πίκα, ἀσυρματιστή, πού ἔχασα στά δεκαοκτώ μου χρόνια. Ὁ πατέρας μου ἀλλά καί ὁ νονός μου μ’ ἔχουν σφραγίσει μέ τήν φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη γιά τόν Δημιουργό μας.

Πιστεύω μ’ αὐτό τό ἔργο νά ῥίξω φῶς ἐλπίδας στίς ψυχές τῶν συνανθρώπων μας, σ’ αὐτήν τήν σκληρή καί τραγική ἐποχή πού διαβαίνουμε.