Αναζήτηση βιβλίων

Περί σώματος

 

Το έργο περί σώματος της Δρ. Γ. Δηλάκη  αποτελεί μία συλλογή-αποθησαύριση άρθρων σχετικών με την υγεία του σώματος. Πολύ περισσότερο όμως πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του σώματος, είτε ως βιολογικής οντότητας είτε ως εικόνας. Έτσι η συγγραφέας καταπιάνεται με σειρά ποικίλων θεμάτων και δίνει ουσιαστικές απαντήσεις σε ερωτήματα του αναγνώστη που αφορούν το σώμα τόσο από την οπτική γωνία της ιατρικής επιστήμης (π.χ. Η διαχείριση του πόνου στην αισθητική χειρουργική) όσο και από την οπτική της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας (π.χ. Selfies: που μας οδηγεί η σύγκριση με τον εαυτό μας;), επιτυγχάνοντας έναν μοναδικό συγκερασμό προβληματικών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων σε έναν συνοπτικό τόμο. Το θελκτικό ύφος και η απλή, κατανοητή γλώσσα των κειμένων διευκολύνουν την εισαγωγή του αναγνώστη στη θεματική του σώματος, θεματική πολύμορφη, όπως πολύμορφοι είναι άλλωστε και οι σχετικοί προβληματισμοί των αναγνωστών.

Ελένη Γεωργίου

Φιλόλογος