Αναζήτηση βιβλίων

Μπόραθ, το μυστικό όπλο

Η Τριλογία είναι μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, με έναν εξ ολοκλήρου δικό της κόσμο, δικές της γλώσσες και δικό της πολιτισμό. Έμφαση δίνεται στους χαρακτήρες και τη δράση των ηρώων, οι οποίοι σκιαγραφούνται σε τρεις διαστάσεις (παρελθόν, παρόν, μέλλον), καθώς και στην πυκνή πλοκή του Έργου, σαν σύνολο. Οι άνθρωποι, τα ήθη, οι συνήθειες, τα συναισθήματα, αποτυπώνονται με έναν γνώριμο σε εμάς τρόπο, παρόλα αυτά όλος ο καμβάς αποτελεί μέρος ενός κόσμου τόσο ιδιαίτερου και ξεχωριστού, που αμέσως κερδίζει τις εντυπώσεις. Επιστρατεύονται ακόμη ιδιότυπα μετρικά συστήματα, όροι, διάλεκτοι και γλώσσες αυθεντικές, μοναδικές, για να ζωντανέψει ο κόσμος αυτός. Η γλαφυρή και γρήγορη γραφή, χωρίς περιστροφές και ‘ευγένειες’, ακολουθεί σαν μια φανερή κάμερα τη ζωή και τη δράση, την πραγματικότητα και την ενδόμυχη σκέψη, δίνοντας με άμεσο τρόπο στο αναγνώστη όλες τις απαραίτητες εικόνες ενός τόσο μακρυνού όσο και κοντινού κόσμου.

Γιώργος Γεωργίου